free web builder
Mobirise

Kritická tabuľa

Inšpiratívna metóda digitálnej výučby.

Výhody

Všetko v jednom

Komplexná neznamená zložitá. Kritická tabuľa obsahuje vyhľadávanie a posudzovanie informácií, zapisovanie výsledku do štruktúrovaného tvaru a kontrolu nadobudnutých vedomostí.
 
 

Aktívni žiaci

Žiakov digitálne prostredie kritickej tabule motivuje k hraniu s informáciami a ich zdrojmi. Radi ich hľadajú a prezentujú čo sa im podarilo objaviť. Viac sa naučia a lepšie zapamätajú.
 

Poznámky

Digitálny zošit v tablete umožňuje zaznamenávať poznámky a vypracovávať príklady tak, ako ste boli doteraz zvyknutí. Perom do zošita. Akurát digitálnym perom do digitálneho zošita.
 

Multimédiá

Výučbu  obohacujú multimédiá. K spoločným poznámkam pridávame obrázky, videá a prepojenia na aktualizované informácie na internete. Multimédia prinášajú do výučby záujem žiakov a lepšiu zrozumiteľnosť. 

Dostupnosť

Obsah kritickej tabule je dostupný z každého zariadenia s webovým prehliadačom, pripojeného na internet. Zo smartfónu, tabletu, notebooku, počítača, dokonca aj zo Smart TV.
 

Žiadne zabúdanie

Žiaci si už nikdy zošit nezabudnú. Všetky informácie a štruktúrované poznámky sú dostupné zo školského tabletu alebo počítača, či zo žiakovho smartfónu. 
 

Bez zameškania

Kritickú tabuľu spolu so spoločnými poznámkami a informáciami majú k dispozícii aj žiaci, ktorí pre chorobu alebo iný dôvod na vyučovaní chýbali. Chýbanie môžu dobehnúť ešte pred tým, ako sa vrátia do školy.

Zrozumiteľnosť

Spoločné poznámky, ktoré vytvárajú samotní žiaci v myšlienkovej mape pod dohľadom učiteľa, sú zárukou ich správnosti, jednoznačnosti, kompletnosti a čitateľnosti. 

Ukážky z e-knihy


Anotácia

       E-kniha obsahuje popis vybraných skúseností z viac ako trojročného budovania digitálnej triedy na strednej odbornej škole technickej. Táto objavná cesta vyústila do vzniku a overovania komplexnej výučbovej metódy. Metódy, ktorá integruje umelú inteligenciu, digitálny zošit a štruktúrované multimediálne poznámky. Vedie od získavania informácií z rôznych zdrojov, cez ich triedenie využitím kritického myslenia, až po opakovanie, preverovanie a hodnotenie vedomostí žiakov.

       Použitie metódy kritická tabuľa pomáha riešiť problémy spojené s nezrozumiteľnosťou a neúplnosťou žiackych poznámok, zapája žiakov do výučby a udržuje si ich pozornosť počas vyučovacej hodiny. Metóda prináša žiakom viac zábavy a zdokonaľovanie zručností pri práci a využívaní informačných technológií. Poznámky v myšlienkovej mape, učivo a digitálne zošity majú žiaci aj učiteľ dostupné vo webovom prehliadači z každého zariadenia pripojeného na internet. Hutná publikácia si dáva za cieľ inšpirovať čitateľa a ušetriť mu čas pri formovaní vlastnej cesty vo vzdelávacom procese digitálnej doby.  


Stavebný inžinier, ktorý začal kariéru učiteľa ako odborný asistent na stavebnej fakulte. Neskôr  sa stal ajťákom a v súčasnoti je opäť učiteľom aj preto, aby priniesol do školstva užitočnú dávku informačných technológií.

Vladimír Popík

© Copyright 2023